Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swój 1% na leczenie cierpiących zwierząt KRS 0000406362
Zasady wsparcia

Wsparcie świadczone przez Fundację obejmuje pomoc lekarsko – weterynaryjną zwierzętom, których właściciele pozostają w trudnej sytuacji materialnej, porzuconym oraz przebywającym w domach tymczasowych. W pierwszej kolejności opieką obejmujemy jednak zwierzęta najbardziej cierpiące, których stan zdrowia może zagrażać ich życiu. W razie braku możliwości jej udzielenia, czworonogi kierujemy do lecznic współpracujących z Fundacją bądź placówek przez nas wskazanych. Osoby starające się o wsparcie Fundacji mogą zostać poproszone o wykazanie swojej sytuacji materialnej, natomiast właściciel, który już otrzyma pomoc, zobowiązany jest do dalszej opieki nad pupilem, a w pewnych wypadkach do kontynuacji leczenia zwierzęcia z własnych środków, aż do momentu pełnej rekonwalescencji czworonoga.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Fundacji, przedstawiającym szczegółowo zasady udzielonej pomocy.

 

Dodatkowe informacje
Oświadczam, że:
Podane powyżej dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych, tj. Fundację Towarzystwo Weterynaryjne, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11 (kod pocztowy: 03-743). Dane przetwarzane będą w celu właściwego rozpatrzenia niniejszej prośby oraz w celach marketingowych i informacyjnych. Dane mogą być przekazywane partnerom współpracującym z Fundacją w zakresie realizacji wskazanych powyżej celów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak powstrzymanie się od ich przekazania Fundacji uniemożliwi pozytywne rozpatrzenie niniejszej Prośby.\nW przypadku, gdy podane powyżej dane lub informacje okażą się nieprawdziwe, zostanie to potraktowane jako wyłudzenie i zostanie zgłoszone właściwym organom ścigania. Niezależnie Fundacja podejmie kroki prawne w celu odzyskania utraconych funduszy.

Wesprzyj leczenie zwierząt